R 69.21

Regler för statliga elvägar, SOU 2021:73

Senast uppdaterad: Tisdag 21 sep 2021

Den globala medeltemperaturen har ökat med cirka 1 grad jämfört med förindustriell tid och temperaturökningen fortsätter. Effekterna av klimatförändringarna påverkar redan livsförhållandena på jorden.

Världens länder har genom Parisavtalet förbundit sig att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader Celsius jämfört med förindustriell tid och att göra ansträngningar för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius.

Över hela världen behöver kraftfulla åtgärder vidtas för att begränsa de globala klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Departement: Infrastrukturdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2021-12-08

Sacos svarstid: 2021-12-22

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06