R 20.22

Europeiska kommissionens förslag till förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer

Senast uppdaterad: Onsdag 4 maj 2022

Syftet med detta förslag till Europaparlamentets och rådets förordning är att skydda unionens och dess medlemsstaters intressen genom att det ger unionen möjlighet att reagera på ekonomiskt tvång.

Med ekonomiskt tvång avses en situation där ett tredjeland försöker tvinga unionen eller en medlemsstat att göra ett visst politisk val genom att vidta, eller hota att vidta, åtgärder mot unionen eller en medlemsstat som påverkar handeln eller investeringar.

Unionens svar, eller bara möjligheten till ett sådant, syftar till att avskräcka tredjeländer från att utöva ekonomiskt tvång överhuvudtaget, eller till att avskräcka dem från att fortsätta med utövandet av ekonomiskt tvång i de fall ekonomiskt tvång äger rum. Som en sista utväg kan unionen motverka det ekonomiska tvånget.

Departement: Utrikesdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2022-07-26

Sacos svarstid: 2022-08-02

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06