R 27.22

En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

Senast uppdaterad: Tisdag 7 jun 2022

Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har en översyn gjorts av de statliga universitetens och högskolornas möjlighet att hyra ut bostäder i andra hand till vissa grupper av studenter och forskare. I anledning av översynen föreslås en ny förordning som ersätter nuvarande bestämmelser om frågan.

Den nya förordningen föreslås också innehålla bestämmelser om uttag av avgifter, om statlig ersättning till högskolorna för att tillhandahålla bostäder och om redovisning av uthyrningsverksamheten.

Departement: Utbildningsdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2022-09-15

Sacos svarstid: 2022-09-29

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06