R 29.22

Förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Senast uppdaterad: Tisdag 14 jun 2022

Detta förslag är en del av ett åtgärdspaket som föreslås som en uppföljning av kommissionens meddelande om en ny pakt om migration och asyl, som antogs den 23 september 2020, som underströk behovet av att ta itu med de största bristerna i EU:s politik för laglig migration, som svarar mot det övergripande målet att attrahera den kompetens och talang som EU behöver.

Som en av åtgärderna i detta paket "Färdigheter och talang" tillkännagav pakten en omarbetning av direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta, med målet att skapa en verklig status som varaktigt bosatt i EU, särskilt genom att stärka rätten för varaktigt bosatta att flytta och arbeta i andra medlemsstater.

Departement: Justitiedepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Följande förbund kommer besvara remissen:

SULF; Robert Andersson

Förbundens svarstid: 2022-08-22

Sacos svarstid: 2022-08-30

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06