R 30.22

Betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB, SOU 2022:31

Senast uppdaterad: Fredag 17 jun 2022

VAB-utredningen har sett över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Meningen har varit att modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll.

Departement: Socialdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Thomas Ljunglöf

Förbundens svarstid: 2022-10-03

Sacos svarstid: 2022-10-17

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06