R 31.22

Arlanda flygplats – en plan för framtiden, Ds 2022:11

Senast uppdaterad: Måndag 27 jun 2022

Sverige är beroende av fungerande transporter i hela landet. Ett välutvecklat, tillförlitligt och hållbart transportsystem, där olika trafikslag samverkar effektivt, bidrar till ett ökat välstånd och högre livskvalitet för hela Sverige.

Tillgängligheten möjliggör ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. Det handlar också om mänskliga möten och utbyte av tankar och idéer.

Departement: Infrastrukturdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2022-10-17

Sacos svarstid: 2022-10-31

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06