R 32.22

En modell för att mäta och belöna progression inom sfi, SOU 2022:17

Senast uppdaterad: Måndag 27 jun 2022

Utredningen har haft i uppdrag att utreda, utforma och föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) kan utformas baserat på uppnådda språkresultat (dir. 2020:138).

I utformningen av förslagen ska olika individers förutsättningar och erfarenheter samt andra faktorer som påverkar progression beaktas. Måttet på progression ska vara standardiserat och oberoende i förhållande till utbildningsanordnarna.

Departement: Utbildningsdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2022-10-10

Sacos svarstid: 2022-10-24

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06