R 47.22

Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Senast uppdaterad: Måndag 12 sep 2022

I promemorian föreslås att ansvaret för utbetalning av garantibelopp överförs från länsstyrelserna till Skatteverket. Vidare föreslås att Skatteverket ska kontrollera att en arbetstagare har rätt till garantibelopp.

Överprövningsförfarandet föreslås ändras så att lönegarantibeslut kan överklagas i stället för att talan väcks genom stämning i domstol.

Vidare föreslås att det införs en överklaganderätt för Skatteverket samt att Skatteverket företräder staten i lönegarantiprocesser i domstol om arbetstagaren har överklagat lönegarantibeslutet.

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Följande förbund kommer besvara remissen:

Akavia, Catharina Klåvus

Förbundens svarstid: 2022-11-25

Sacos svarstid: 2022-12-09

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06