R 61.22

En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk, SOU 2022:65

Senast uppdaterad: Måndag 19 dec 2022

Stödet vid korttidsarbete har varit en av de mest omfattande åtgärderna för att lindra effekterna för näringsliv och sysselsättning av spridningen av sjukdomen covid-19. Regelverket för korttidsarbete har under pandemin tillämpats för första gången och i en omfattning som inte förutsågs när lagstiftningen togs fram. Regeringen har därför funnit att det finns skäl att tillsätta en kommitté med uppdrag att dels analysera betydelsen av stödet för att lindra de negativa ekonomiska effekterna som uppstått till följd av spridningen av covid-19, dels se över om regelverket bör förändras i vissa avseenden.

Den första delen av kommitténs uppdrag har kommittén redovisat genom delbetänkandet Korttidsarbete under pandemin – En utvärdering av stödets betydelse (SOU 2022:30), som överlämnades till regeringen den 31 maj 2022. Detta slutbetänkande innefattar kommitténs uppdrag att se över regelverket.

Departement: Finansdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Håkan Regnér

Följande förbund kommer besvara remissen:

Akademikerförbundet SSR, Ursula Berge

Förbundens svarstid: 2023-03-10

Sacos svarstid: 2023-03-24

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Administratör
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06