R 63.22

En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder, SOU 2022:51

Senast uppdaterad: Onsdag 21 dec 2022

Utredningen har haft i uppdrag att grundligt belysa och analysera hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram och användas för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts.

Departement: Finansdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Thomas Ljunglöf

Förbundens svarstid: 2023-04-07

Sacos svarstid: 2023-04-21

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Administratör
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06