Aktiv väntan – asylsökande i Sverige

Saco svarar på betänkande från asylmottagningsutredningen

Publicerad: Onsdag 3 jun 2009

Nyckelord:
Integration

Saco är positivt till förändringar i mottagandet av asylsökande som främjar möjligheterna till sysselsättning och egenförsörjning under tiden asylansökan prövas. Asylsökande bör ha möjlighet att vara aktiva genom arbete, praktik eller studier under tiden de väntar på besked om uppehållstillstånd, och det bör finnas incitament som främjar aktivitet.

Det är viktigt att de handlingsplaner som föreslås utgår från varje individs förutsättningar. För asylsökande med en akademisk utbildning och eventuell förankring inom någon profession bör en sådan plan inriktas på att snabbt erhålla goda svenskkunskaper och annan kompletterande utbildning eller praktik som gör att den asylsökande så snart som möjligt kan utöva sitt yrke.

Saco välkomnar förslaget om en förbättrad kartläggning och dokumentation av asylsökandes utbildning och yrkeserfarenhet. En strukturerad, rutinmässig och kvalitetssäkrad kartläggning är något som Saco länge har efterfrågat.