Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring

Saco positivt till utredningens förslag

Publicerad: Onsdag 23 sep 2009

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco har i olika sammanhang påtalat vikten av att stärka länkarna i rehabiliteringskedjan, så att de som behöver rehabilitering inte far illa och så att så många människor som möjligt kan återgå i arbete. Saco välkomnar därför utredningens förslag när det gäller den medicinska rehabiliteringen, som såvitt organisationen kan bedöma överlag är kloka och värda att genomföra eller pröva. Saco tillstyrker att vårdgarantin även innefattar medicinsk rehabilitering, att medicinsk rehabilitering anges som ett av hälso- och sjukvårdens uppdrag, att underlaget för att utvärdera rehabiliteringsinsatser förbättras samt att Försäkringskassan får möjlighet att överlåta sin samordningsroll för rehabiliteringen till andra aktörer.