Etiken, miljön och pensionerna

Saco stöder utredningens förslag

Publicerad: Måndag 9 mar 2009

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Kommittén om AP-fondernas etik- och miljöansvar har av regering tillsatts för att utvärdera hur och med vilka resultat AP-fonderna arbetat med de krav man haft sedan 2001 att ta hänsyn till etik i sin placeringsverksamhet.

Saco har fått möjlighet att lämna synpunkter på kommitténs förslag.

Saco stöder helt utredningens förslag om att AP-fondernas bör arbeta mer proaktivt i sitt arbete med etik och miljö i alla delar av verksamheten. Samtidigt ska fonderna inte göra avkall på målet att ge en långsiktigt hög avkastning.

Saco finner även att nomineringsförfarandet kan förändras i enlighet med utredningens förslag. Det är idag svårt att se behovet av ett författningsreglerat inflytande från arbetsmarknadens parter i fondernas styrelser. Viktigast är att styrelsen får den allsidiga sammansättning som krävs för att på bästa sätt kunna leva upp till verksamhetens mål. Detta hindrar förstås inte nomineringskommittén att utse tjänstemän/förtroendemän från arbetsmarknadens parter utifrån deras skicklighet och kompetens.