Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården

Saco svarar på remiss om klinisk forskning

Publicerad: Tisdag 22 sep 2009

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco ställer sig i huvudsak positivt till utredningens förslag som bland annat syftar till att förbättra rekrytering och karriärmöjligheter för yngre läkare, tandläkare och andra vårdprofessioner.

Utredningen förespråkar också en ökad forskningsanknytning i grundutbildningen. En förutsättning för att uppnå detta är enligt Saco att lärare ges större möjligheter att följa forskningen inom sina områden och själva forska.

Saco stöder utredningens förslag att forskningserfarenhet ska vara en tydlig merit för ledarskap. För klinikchefstjänster på universitetssjukhusen anser Saco att avlagd doktorsexamen ska vara ett krav.

Saco ser gärna en organisation som fordrar ökad samverkan mellan stat och landsting och ett gemensamt ansvarstagande för den kliniska forskningen.