Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Saco avstyrker förslagen

Publicerad: Onsdag 10 jun 2009

Nyckelord:
Skatter

REMISSVAR (Fi2009/3404)
Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar (SOU 2009:33)

Saco avstyrker förslagen om skattereduktion för förvärv av aktier och om utdelningsavdrag.

Saco ser positivt på förslag som ger företagen gynnsammare förutsättning i starten och utvecklingsfasen och som underlättar möjligheterna att expandera. Utredningens förslag riskerar dock att leda till snedvridningar mellan olika företagsformer och olika finansieringskällor. Regeringen bör istället överväga en allmän skattelättnad för att främja investeringar i alla typer av bolag.

Med vänlig hälsning
Sveriges akademikers centralorganisation

Gunnar Wetterberg

Eva Löfbom