Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Saco tillstyrker förslaget men anser att det bör vara tillfälligt

Publicerad: Fredag 6 feb 2009

Nyckelord:
Företagande

Saco tillstyrker förslaget om skattereduktion vid ROT-arbeten men anser att det bör vara tillfälligt. Skattereduktionen kan främst motiveras av konjunkturpolitiska skäl. Saco vill i detta sammanhang framhålla vikten av att konjunkturåtgärder vidtas också på områden som inte omfattas av promemorian. Erfarenheten visar att arkitekter är en yrkesgrupp som är mycket sårbar i långkonjunkturer.

Saco anser också att när rätten till skattereduktion för hushållsnära tjänster vidgas till att även omfatta ROT-arbeten så innebär det en ytterligare särlösning i skattesystemet med en svagare förankring i de utgångspunkter och syften som gäller för dagens rätt till skattereduktion. Förslaget saknar en analys av konsekvenserna av detta för jämställdheten och för de kortutbildade. Vidare stärker förslaget ytterligare behovet av att rätten till skatteavdrag noga analyseras, följs upp och utvärderas.