Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen – temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Saco svarar på remiss om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Publicerad: Tisdag 6 okt 2009

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker förslagen i promemorian "Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen – temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen".

Anledningen är att det är viktigt att "rädda" dem som utträdde ur arbetslöshetsförsäkringen i samband med de stora förändringarna den 1 januari 2007. De nya reglerna i sjukförsäkringen innebär nämligen många av de då utträdande trots allt hade tjänat på att vara kvar.

Samtidigt som Saco tillstyrker förslagen anser Saco att det finns brister i de samma. Den kanske viktigaste, förutom att promemorian kommer väl sent i tiden, är att förslagen inte är tillräckliga för att "rädda" den målgrupp som promemorian siktar in sig på - många faller utanför.