Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar

Saco har inga invändningar mot promemorians förslag

Publicerad: Fredag 22 okt 2010

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Förslagen innebär att Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ges utökade möjligheter att behandla vissa typer av känsliga personuppgifter i handläggning samt för utvecklande av sökbegrepp.

Saco anser att givet att Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen på ett tillfredställande vis kan trygga datasäkerheten så finns skäl att anta att förslagets fördelar kommer att överväga dess nackdelar. Inte minst kommer förslaget att möjliggöra snabbare, mindre omständlig och mer adekvat myndighetsutövning och service.