Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag

Saco har inget att invända mot ändringarna, men kommer med några synpunkter

Publicerad: Tisdag 3 aug 2010

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

Saco har svarat på remissen från Arbetsmarknadsdepartementet om Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag (Ds 2010:23). Promemorians förslag handlar i huvudsak om ändringar till följd av de nya regler och rutiner som från den 1 december kommer att gälla för mottagandet av nyanlända invandrare.

Saco har visserligen inget att invända mot förslagen, men väl några synpunkter. Saco anser att ett system där sökandes ansökningshandlingar kan publiceras i en databas måste bygga på frivillighet från den sökandes sida. Saco understryker även att den föreslagna möjligheten att använda individers födelseland som sökbegrepp i Arbetsförmedlingens databaser endast bör kunna användas i situationer då detta är befogat, och under förutsättning att tillräcklig säkerhet kan garanteras.