Betänkande av Filiallagsutredningen (SOU 2010:46)

Saco lämnar synpunkter på Filiallagsutredningens betänkande

Publicerad: Tisdag 12 okt 2010

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Internationellt

EU-kommissionen har meddelat att den svenska filiallagstiftningen förefaller strida mot EU fördraget. Bland annat finns i lagen en skyldighet för en utländsk tjänsteleverantör att ha en representant som är bosatt i Sverige. Lagen om utländska filialer har därför setts över.

Saco medger i remissvaret att bosättningskravet kan vara för långtgående men Saco framhåller – i likhet med LO och TCO – att den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att förhandlingar ska kunna komma till stånd i viktiga frågor för arbetstagarna. Finns ingen behörig företrädare för det utländska företaget i Sverige, fungerar inte den svenska modellen. De tre organisationerna har kommit med ett gemensamt förslag. Det innebär att företrädaren inte behöver vara bosatt i Sverige men skyldig att anmäla en representant med adress i Sverige. Denne ska ha behörighet att företräda företaget eller näringsidkaren och att företa de rättshandlingar som verksamheten i Sverige kräver.