Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Saco svarar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Publicerad: Fredag 8 okt 2010

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco har förståelse för att det föreslagna bortagandet av samtyckeskravet kan förenkla och effektivisera arbetet för berörda myndigheter och att det kan innebära fördelar för den enskilde; exempelvis snabbare, mindre omständlig och framförallt mer adekvat service och myndighetsutövning. Trots detta finner Saco det ogörligt att tillstyrka. Anledningarna är att den föreslagna ändringen innebär ett stort ingrepp i den enskildes integritet, tillsammans med brister i Arbetsmarknadsdepartementets förarbete som Saco, på grund av den extremt korta remisstiden, inte kan kompensera för genom egna analyser.