De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen

Saco har inga synpunkter på regeringens förslag till ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Publicerad: Tisdag 15 jun 2010

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Integration,
Socialförsäkringar

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Dessa innebär att arbetslöshetsersättning inte ska lämnas till den som har rätt till etableringsersättning enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Tiden med etableringsersättning ska bli överhoppningsbar för en nyanländ som medverkar till upprättandet av en etableringsplan eller deltar i aktiviteter enligt en sådan plan. En månad med överhoppningsbar tid ska inte räknas som detta om den samtidigt innehåller förvärvsarbete i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor. Förslagen föreslås träda i kraft den 31 januari 2011.

Saco har inga synpunkter på förslaget.