Direktiv om företagsintern överföring av personal (förslag från Europeiska kommissionen)

Saco svarar på remiss ang företagsintern överföring av personal

Publicerad: Fredag 24 sep 2010

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Internationellt

Saco ser positivt på direktivets syfte att underlätta företagsintern överföring av kompetens. Ett mer enhetligt regelverk behövs, idag råder stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller villkor för tillträde - inte minst för medföljande.

I sitt remissvar lämnar Saco ett antal synpunkter på och frågor i anslutning till förslaget.