Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

Saco positiv till utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

Publicerad: Fredag 17 dec 2010

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Socialförsäkringar

I betänkandet "Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering" (SOU 2010:60) föreslås att förbudet mot åldersdiskriminering ska utvidgas till att omfatta de samhällsområden där sådant skydd idag saknas; bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkringarna, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning. Saco tillstyrker förslaget.

Detta skydd bör enligt utredningen förses med en möjlighet att göra undantag. Förbudet bör inte kunna hindra särbehandling på grund av ålder, om denna har ett berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Saco delar denna bedömning.