Förbättrad återbetalning av studieskulder

Saco anser att utredningens förslag är väl avvägda

Publicerad: Fredag 26 nov 2010

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco har tagit del av delbetänkandet "Förbättrad återbetalning av studieskulder". Saco delar utredningens uppfattning att det är angeläget att studiemedelsskulderna betalas av i så hög utsträckning som möjligt, och anser att utredningens förslag till åtgärder för att åstadkomma en förbättrad återbetalning är väl avvägda.