Förslag till en nationell referensram för kvalifikationer

Saco anser att det är viktigt att öka möjligheterna att nationellt och internationellt beskriva och jämföra kvalifikationer, men anser att Myndigheten för yrkeshögskolans förslag är otillräckligt både som underlag för beslut och praktisk tillämpning.

Publicerad: Fredag 10 sep 2010

Nyckelord:
Internationellt,
Utbildning & forskning

Myndigheten för yrkeshögskolan fick i december 2009 i uppdrag av regeringen att, med utgångspunkt i Europeiskt kvalifikationsramverk (EQF), utarbeta en nationell referensram för kvalifikationer (NQF). Referensramen är tänkt att kunna tillämpas inom alla delar av det offentliga utbildningssystemet, av utbildare utanför detta samt för kvalifikationer förvärvade inom företag och organisationer eller genom lärande i andra sammanhang.

Saco anser att det är viktigt att öka möjligheterna att nationellt och internationellt beskriva och jämföra kvalifikationer. Saco är därför positivt till utvecklandet av en nationell referensram, NQF, baserad på det Europeiska ramverket EQF, men anser samtidigt att myndighetens förslag är otillräckligt både som underlag för beslut och praktisk tillämpning.