Samråd om EU:s framtidsstrategi "EU 2020"

Saco lämnar synpunkter på EU-arbetets inriktning under de kommande åren

Publicerad: Fredag 8 jan 2010

Nyckelord:
Internationellt

Läs hela dokumentet som PDF Samråd om EU 2020.pdf

Regeringen har ombett Saco att lämna sina synpunkter på EU-arbetets inriktning under de kommande åren, "EU 2020" (Lissabonstrategins efterföljare).

Sacos svar innehåller förslag inom bland annat utbildning och forskning, arbetsmarknadspolitik, åtgärder mot finanskrisen och jämställdhet.

Forskningsfrågorna anser Saco ska utgöra en huvudpunkt i EU:s framtidsstrategi.