Sjukpenningsgrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare

Saco svarar på remiss

Publicerad: Torsdag 4 feb 2010

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco välkomnar ambitionen att förbättra skyddet för företagare i de sociala trygghetssystemen och att särregler ändras så att de så långt det är möjligt passar företagare och inte missgynnar dem. Det är viktigt att trygghetssystemen också fungerar för den som både har en anställning och är egenföretagare.

I remissvaret lämnar Saco synpunkter på en del av förslagen i promemorian