Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen (Ds 2011:22)

Saco svarar på remiss angående utstationering av företag samt regler för visstidsanställningar

Publicerad: Tisdag 18 okt 2011

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco tillstyrker förslagen om att ett utländskt utstationerande företag ska göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Däremot anser Saco att förslaget om kontaktperson för företaget inte är tillräckligt, utan förordar istället att det ska finnas en förhandlingsbehörig representant på plats.

Saco avstyrker förslaget till missbruksregel avseende visstidsanställningar som staplas på varandra. Istället förordar Saco en maximigräns för visstidsanställningar på 36 månader.