Behandling av personuppgifter vid inspektionen för Socialförsäkringen m.m.

Saco svarar på remiss om behandling av personuppgifter vid inspektionen för Socialförsäkringen m.m.

Publicerad: Tisdag 10 maj 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco ifrågasätter om inte Socialdepartementet, i sin promemoria, har en snävare syn på Inspektionen för socialförsäkringens arbetsuppgifter än vad regeringen, i egenskap av uppdragsgivare, ursprungligen har haft.

Även om Saco anser att det i den databas som promemorian behandlar är rimligt att ha en mycket restriktiv syn på vad slags personuppgifter som ska kunna behandlas, ska restriktiviteten också vägas mot myndighetens förutsättningar att utföra sina av regeringen angivna uppdrag och den nytta dessa uppdrag kan bidra till.