Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor

Saco svarar på remiss angående nominering av vissa ledamöter till universitets- och högskolestyrelserna

Publicerad: Torsdag 1 dec 2011

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco tillstyrker förslaget att nomineringarna av externa ledamöter till universitets- och högskolestyrelserna ska göras av organ som inte är knutna till högskolorna själva. Det är bättre att låta en central grupp få ansvaret, med tydliga föreskrifter om samråd med lokala företrädare. Styrelserna bör ha ett starkt inslag av vetenskapligt meriterade ledamöter.