Ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner

Saco avvisar förslaget om en skatt på finansiella transaktioner

Publicerad: Onsdag 14 dec 2011

Nyckelord:
Internationellt,
Skatter

Saco avvisar förslaget om en skatt på finansiella transaktioner och anser att det torde finnas samhällsekonomiskt mindre äventyrliga sätt att uppnå målet ”att finansinstituten i rimlig utsträckning bidrar till att täcka kostnaderna för den senaste krisen”.