Europeiska kommissionens förslag till inre marknadsakt

Saco svarar på remiss angående Europeiska kommissionens förslag till inre marknadsakt.

Publicerad: Onsdag 2 feb 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Internationellt,
Studentpolitik

Att minska rörlighetshinder, öka transparensen och främja konkurrensen på inre marknaden är prioriterade uppgifter för EU. Inre marknadsakten innehåller 50 initiativ från kommissionen som ska förbättra den inre marknadens funktionssätt. 

Saco skulle vilja se en starkare skrivning för att skydda strejkrätten. Osäkerheten hos personer om hur kompletterande tjänstepensionerna faller ut för den som arbetar i flera medlemsstater är ett avsevärt hinder för rörligheten inom EU. 

Saco avstyrker förslag om ett ”Unga på väg-kort”. Det är inte en uppgift för kommissionen att förhandla fram rabatter på varor och tjänster för enskilda kortinnehavare.