EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare

Saco positiv till implementeringsförslag.

Publicerad: Måndag 10 jan 2011

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Internationellt

Utredningen SOU 2010:63 ”EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare” handlade i korthet om att föreslå hur ett EU-direktiv om sanktioner mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i Sverige ska genomföras i svensk rätt.

Saco anser sammanfattningsvis att utredningen lyckats väl med den svåra och otacksamma uppgiften att föreslå hur direktivet ska implementeras i Sverige. Bakgrunden till detta är att ett genomförande av direktivet bland annat kräver lagändringar som är främmande för svensk rätt och den svenska modellen. När så har krävts, har utredningen lyckats med att föreslå de minst dåliga sätten att implementera.