Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan

Saco svarar på remiss om jämställdhet i skolan.

Publicerad: Torsdag 28 apr 2011

Nyckelord:
Jämställdhet,
Utbildning & forskning

Delegationen för Jämställdhet i skolan ger en bred kunskapsöversikt över förutsättningarna för jämställdhet mellan pojkar och flickor i undervisningen och skolmiljön i övrigt. Det är förhållandevis mörka bilder som redovisas, till exempel att pojkar som grupp presterar sämre än flickor och riskerar att bli ”utbildningsförlorare”. 

Saco delar delegationens bedömning att jämställdhet inte enbart uppnås genom att påverka individers attityder och beteenden, utan  att principen om jämställdhetsintegrering måste tillämpas. Saco ställer sig bakom flertalet av delegationens förslag till regeringen att ge främst Skolverket, men även till Skolinspektionen och fler myndigheter, i uppdrag att fördjupa och konkretisera den inriktning som delegationen anger. Saco invänder dock mot några av delegationens förslag, så som att lyfta in maktbegreppet i ett nytt jämställdhetsmål för skolan.