Likvärdiga förutsättning - översyn av den kommunala utjämningen

Saco besvarar remiss om kommunal utjämning (SOU 2011:39).

Publicerad: Onsdag 14 sep 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Lön & livslön,
Skatter,
Utbildning & forskning

Saco accepterar den kommunala inkomstutjämningen, bl.a. för att undvika att kommuner med avfolkning prioriterar ned t.ex. utbildning och därmed försämrar hela landets utvecklingsmöjligheter. Saco delar uppfattningen att det är önskvärt att undvika riktade bidrag.

Saco menar att det är motiverat med övergångsåtgärder för kommuner och landsting som drabbas av avfolkning, men ställer sig skeptiskt till permanenta stödlösningar. Det är rimligt att uppmärksamma problemet med pensionsskulden i kommuner som drabbats av stark befolkningsminskning de senaste årtiondena, men det är tveksamt om utjämningssystemet ska konstrueras för att stödja små gymnasieskolor. Överhuvudtaget kan det ifrågasättas, i hur hög grad utjämningssystemet ska motverka den samverkan emellan och ytterst sammanläggning av kommuner som befolkningsutvecklingen kan motivera.

Saco välkomnar kommitténs förord för att regionala lönekostnadsskillnader ska omfattas av utjämningen. Saco stöder förslaget att komponenten Barn och ungdomar med utländsk bakgrund beräknas på kommundels- i stället för kommunnivå.

I ett längre perspektiv vore det angeläget att pröva den kommunala utjämningens effekter på samhällsekonomin och produktiviteten.