Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Saco har tagit del av och gillar Månadsuppgiftsutredningens betänkande.

Publicerad: Måndag 7 nov 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Lön & livslön

Saco anser att förslagen, i enlighet med utredningens syften verkligen kommer att resultera i och ge förutsättning för snabbare, billigare, effektivare och mer korrekt (rättssäker) myndighetsutövning inom en lång rad myndighetsområden. Saco tillstyrker därför utredningens förslag i sin helhet.