Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet

Saco meddelar synpunkter på promemoria från Utbildningsdepartementet.

Publicerad: Fredag 25 mar 2011

Nyckelord:
Utbildning & forskning,
Studentpolitik

Promemorians övergripande syfte, att återgälda de studenter som hamnat i kläm mellan studiestödslagen och lärosätenas traditioner, är lovvärt. Studenterna ska inte behöva drabbas av återkrav så länge de följt kursplanerna och deltagit i heltidsstudier. Promemorians förslag kommer med största sannolikhet lösa de akuta problem som uppkommit för studenter på främst tekniska utbildningar under läsåret 09/10. Men det är viktigt att understryka att samma regler bör gälla för alla i studiemedelssystemet, oavsett vilken utbildning studenten går på, och förslaget i promemorian är ett avsteg från detta.