Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar

Saco besvarar remissen Översyn av sjukförsäkringar- förslag till förbättringar.

Publicerad: Tisdag 21 jun 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco lämnar synpunkter på Socialdepartementets promemoria "Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar", för mer information se remissyttrandet.