Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26)

Saco välkomnar ett mer enhetligt system för utlandsstudiemedel.

Publicerad: Tisdag 4 okt 2011

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Dagens system är godtyckligt och oförutsägbart för studenten. Saco är därför positiva till utredningens förslag om ett enhetligt lånebelopp som kompletteras med ett merkostnadslån för utlandsstudier. Det är bra att utredningen även föreslår ett förtydligande av CSN:s informationsuppdrag så att studenterna får hjälp med att bedöma vilket lånebehov de har.

Saco vill poängtera att systemet för utlandsstudiemedel måste vara anpassat både för studenter som läser enstaka kurser och för studenter som läser hela utbildningar utomlands. I remissvaret kommenteras också en del administrativa problem samt uppmärksammas avsaknaden av en diskussion om övergångsregler.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65