Tid för snabb, flexibel inlärning

Saco lämnar synpunkter på förslag om tidsbegränsning av svenskaundervisning för invandrare (sfi) (SOU 2011:19)

Publicerad: Onsdag 14 sep 2011

Nyckelord:
Integration,
Utbildning & forskning

Saco avstyrker de föreslagna tidsgränserna då det underlag som presenteras i betänkandet är alltför knapphändigt för att kunna överblicka förslagets konsekvenser för såväl individ som utbildningsanordnare.

Saco är positiv till många av utredningens ”delreformsförslag”, men menar att dessa och andra förbättringar av utbildningen måste ske innan en eventuell tidsbegräsning av individers rätt att delta i denna utbildning.