Uppdatering av av Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)

Saco lämnar synpunkter på SCBs förslag till uppdatering av SSYK.

Publicerad: Måndag 20 jun 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad

För många av Sacoförbundens yrkesgrupper är förslaget till ny SSYK, SSYK 12, en klar förbättring jämfört med den nuvarande, SSYK 96.

SSYK 12 är bättre anpassad till förhållandena på dagens svenska arbetsmarknad och Sacoförbundens yrkesgrupper jämfört med SSYK 96. Det finns dock fortfarande brister inom vissa områden vilka Saco påpekar i sitt remissyttrande.