Utrikesförvaltning i världsklass

Saco lämnar synpunkter på Utrikesförvaltningsutredningens betänkande.

Publicerad: Torsdag 30 jun 2011

Nyckelord:
Internationellt

Enligt Saco:s uppfattning är de förslag utredningen lägger partiella nödlösningar. Vad som tarvas för att införa en bestående och effektiv ordning är en omfattande genomgång av hela regeringskansliet och hela utrikesrepresentationen.