Behandling av personuppgifter vid IFAU

Saco har inget att erinra mot förslaget till en ny lag om behandling av personuppgifter vid IFAU.

Publicerad: Måndag 26 mar 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco anser att givet att IFAU på ett tillfredsställande sätt kan trygga datasäkerheten, och med hänsyn tagen till att personuppgifterna i huvudsak är avidentifierade, överväger förslagets fördelar dess nackdelar. Centrala delar av IFAUs forskning är helt beroende av tillgången på individdata. De utvärderingar som genomförs, inklusive annan forskning kopplat till utvärderingarna, utgör mycket viktiga underlag för utformningen av en effektiv arbetsmarknadspolitik.