Betänkandet Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20)

En mycket stor andel av de statliga forskningsresurserna kanaliseras via myndigheterna. Det är självklart att dessa resurser ska kvalitetssäkras på ett tillfredsställande sätt. För att garantera detta måste det finnas ett jämförbart och likformigt kvalitetssäkringssystem som tillämpas av samtliga myndigheter som bedriver egen forskning eller finansierar extern forskning.

Publicerad: Måndag 25 jun 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

bör utan skall ha ett vetenskapligt råd, bestående av främst utomstående och vetenskapligt meriterade ledamöter. Rådet skall dels besluta i prioriteringar angående interna forskningsprojekt, dels besluta i de fall myndigheten utlyser medel externt i öppen konkurrens.

Saco föreslår också att Vetenskapsrådet (VR) skall ansvara för regelbundna utvärderingar av myndigheternas forskningsverksamhet.

Saco är positiva till utredarens idé om att myndigheterna bör anställa doktorander. Det bör även inrättas fler kombinationstjänster som gör det möjligt för forskare på olika nivåer att dela sin tid mellan akademin och en myndighet.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65