En översyn av tryck- och yttrandefriheten SOU 2012:55

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över yttrandefrihetskommitténs betänkande ”En översyn av tryck- och yttrandefriheten” (SOU 2012:55).

Publicerad: Fredag 21 dec 2012

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Saco inskränker sitt yttrande till frågorna om förutsättningarna för allmänt åtal vid ärekränkningsbrott samt om meddelarskydd.
Saco välkomnar förslaget att vidga förutsättningarna för allmänt åtal vid ärekränkningsbrott.