Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrad könsfördelning i börsnoterade bolags styrelser

Saco har fått Europeiska kommissionens förslag till direktiv för att öka andelen kvinnor i börsnoterade bolagsstyrelser på remiss från Justitiedepartementet. Remissen har behandlats i Sacos styrelse.

Publicerad: Torsdag 6 dec 2012

Nyckelord:
Jämställdhet

Saco kan inledningsvis konstatera att kvinnor idag är mer utbildade och har bättre betyg än män i Sverige, men trots detta lyser de välutbildade kvinnorna med sin frånvaro i näringslivets topp.