Förslag till ändring i förordningen om högskolelagen (1993:100)

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över Utbildningsdepartementets förslag till ändring i förordningen om högskolelagen (1993:100).

Publicerad: Torsdag 7 jun 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco beklagar att det inte varit möjligt att genom förhandlingar nå fram till ett kollektivavtal som reglerar dessa frågor. Organisationen finner det dessutom märkligt att det nu delade förslaget i viktiga punkter är sämre än det avtalsutkast som förelåg efter förhandlingarna, inte minst när det gäller att begränsa risken för långa visstidsanställningar.