Förslag till nationella kvalitetskriterier (YH2012/1345)

Saco har tidigare svarat på en remiss (Rnr 14.11) angående förslag till en nationell referensram för kvalifikationer med koppling till det offentliga utbildningssystemet.

Publicerad: Måndag 29 okt 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser att EQF/NQF som system främjar rörligheten i Europa.