Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat (Ds 2012:25)

Med anledning av kommissionens formella underrättelse om brister i svensk lag beträffande missbruk av visstidsanställningar som staplas på varandra har regeringen nu återkommit med ett andra förslag. Ett första förslag presenterades i Ds 2011:22. Saco avstyrkte i likhet med flera andra remissinstanser förslaget, som inte genomfördes.

Publicerad: Tisdag 25 sep 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco anser att förslaget, till skillnad från det tidigare, innebär en materiell förstärkning av skyddet mot missbruk av visstidsanställningar. Det är bra att också tidsbegränsade anställningar med stöd av speciallagstiftning och kollektivavtal ska inräknas i anställningskedjan. Samtidigt är vi inte övertygade om att förslaget ger en sådan tydlig övre tidsgräns som kommissionen efterlyser.